Kategoria Projekty

Ogólnopolski Program Świadomość Procentuje

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Świadomość Procentuje. Małopolska! Postaw na Edukację. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Fundację World Healthy Living Foundation.  Program ma na celu edukację i wsparcie młodego pokolenia w zakresie zdrowia mentalnego, psychicznego stwarzając jednocześnie…

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką”

W roku szkolnym 2022/2023 klasa 0b brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa Sztuką”. Grupa wspólnie wykonała 5 zadań: „Nietypowy pędzel”, 'Zakodowany obraz”, „Olejowe odkrywanki”, „Odpowiedź narysowana” oraz „Monochromatyzm”. Głównym celem projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi…

Projekt „Dziecko z Pasją” Fundacji Uniwersytet Dzieci

Program Dziecko z Pasją to: Korzyści dla dyrektora Rozwój kompetencji menadżerskich: Wsparcie w tworzeniu pracy szkoły: Korzyści dla nauczyciela Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela: Dostęp do gotowych scenariuszy lekcji, które rozwijają ciekawość, myślenie logiczne oraz wzmacniają motywację do nauki uczniów. Program…

Skip to content