Półkolonie „AKCJA LATO 2022”

ZMIANA INFORMACJI DOTYCZĄCA OPŁAT– jeśli ktoś jeszcze nie uiścił opłat!

Opłaty za obiady i pobyt będziecie Państwo dokonywać na jedno konto bankowe nr konto 56 9288 0001 5599 8756 2000 0040
z dopiskiem „AKCJA LATO 2022”  ( imię i nazwisko dziecka, który turnus) 


Półkolonie „AKCJA LATO 2022”

w Szkole Podstawowej w Zamieniu tylko dla uczniów naszej Szkoły.

Akcja nie dotyczy dzieci z „zerówki”

Półkolonia przeznaczona jest dla uczniów klas 1- 4 Zajęcia będą realizowane na terenie placówki (wycieczka poza terenem szkoły) z uwzględnieniem wytycznych dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna:

 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.)

– Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku ( Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

– Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.)

Termin półkolonii:

Turnus I – 27.06  – 01.07.2022 r. w godzinach 8.00 -17:00        60 miejsc

Turnus II – 04.07 – 08.07.2022r. w godzinach 8.00 -17:00        45 miejsc

Turnus III – 11.07 – 15.07. 2022 r. w godzinach 8.00 -17:00      45 miejsc

Turnus IV – 18.07 – 22.07. 2022r. w godzinach 8.00 -17:00      30 miejsc

Turnus V – 25.07 – 29.07.2022r. w godzinach 8.00 -17:00      60 miejsc

W programie Akcji Lato 2022 znajdą się m. in. zajęcia:

  • zajęcia sportowe, 
  • wyjazdy: kino +sala zabaw (terminy do ustalenia)
  • kino sferyczne na miejscu (płatne)
  • warsztaty malarskie, origami
  • warsztaty plastyczne (płatne)
  • Farma pod Kogutem :

wycieczka 01.07.2022r. piątek od godziny 8:00 do 15:00

wycieczka 08.07. 2022r. piątek od godziny 8:00 do 15:00

Tygodniowy koszt akcji = 200 zł

+

Tygodniowy koszt obiadów = 37,50 zł (7,50 za dzień)

Poniżej znajduje się link za pośrednictwem, którego można dokonać WSTĘPNEJ REZERWACJI miejsca dla dziecka na akcję LATO 2022 – podając imię i nazwisko, klasa, który turnus.

Rezerwacji on-line dokonują Państwo od 03.06 do 08.06 od godz. 7:00 do 16:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisu dokonać można tylko i wyłącznie na cały tydzień. Ilość miejsc ograniczona.

Warunkiem zakwalifikowania dziecka, po wcześniejszej rezerwacji on-line, jest dostarczenie wydrukowanych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych kompletów dokumentów do dnia 14 czerwca 2022r. do godziny 10:00

1. KARTA KWALIFIKACYJNA

2. Potwierdzenie dokonania opłaty za AKCJĘ LATO 2022 w kwocie 200 zł/ 1 tydzień

3. Potwierdzenie dokonania wpłaty za obiady 37,50

Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów są automatycznie skreślane z listy rezerwacyjnej.

Uczestnik oraz Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem półkolonii „AKCJA LATO 2022” oraz z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII „AKCJI LATO 2022”.

Opłaty za obiady i pobyt będziecie Państwo dokonywać na jedno konto bankowe nr konto 56 9288 0001 5599 8756 2000 0040 z dopiskiem „AKCJA LATO 2022”  ( imię i nazwisko dziecka, który turnus) 

Nie ma możliwości odwołania obiadu w czasie trwania półkolonii jak również zwrotu opłaty wniesionej za półkolonie – Postanowieniem Regulaminu Półkolonii Akcja Lato 2022

1. KARTA KWALIFIKACYJNA, PROCEDURY, PROGRAM PÓŁKOLONII, STOSOWNE OŚWIADCZENIA dostępne będą na stronie internetowej szkoły od 12.01.2022r.

2. Oświadczenia rodziców/opiekunów – należy złożyć w pierwszym dniu półkolonii; jeśli uczestnik zapisany jest na kilka tygodni AKCJI LATO na początku każdego tygodnia rodzic/opiekun składa nowe oświadczenie z aktualną datą.

Opłata za półkolonie zawiera opłaty za: bilety wstępu do kina, autokary podczas wyjazdów, koszt zakupu materiałów do zajęć przewidzianych w programie oraz drobnych nagród.

W trakcie półkolonii „Akcja LATO 2022” nie kursuje autobus szkolny.

ZAPRASZAMY!


Koszt wyjazdów ponoszą rodzice. Przewidywany tygodniowy koszt wyjazdów- 200 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy dziecko nie bierze udziału w wycieczce. Dokładny program będzie podany 20 czerwca 2022 r

Podczas trwania półkolonii uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z obiadów. Koszt obiadu 7,50 dzień tydzień 37,50zł/ tydzień. W czasie trwania Akcji Lato 2022 nie można odwoływać obiadów.

Skip to content