Przedłużenie stopni alarmowych CHARLIE-CRP i BRAVO

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 maja 2023 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Informacja dla interesantów Szkoły Podstawowej w Zamieniu, zalecamy:

– rejestrowanie się przy wejściu do Szkoły Podstawowej z Zamieniu na portierni – wejście „ B” ( kolor niebieski),

– niepozostawianie bez opieki paczek, bagaży, itp.,

– nie naruszanie ogólnie obowiązujących norm zachowania społecznego,

– parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych na terenie Szkoły Podstawowej w Zamieniu 

– nie wnoszenie na teren obiektu materiałów oraz narzędzi niebezpiecznych,

– w sytuacjach nadzwyczajnych stosować się do poleceń pracowników szkoły.  


Skip to content