Kalendarz roku szkolnego

DataWydarzenie
01.09.2022r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
01.09.2022r.Zebrania klas z wychowawcami
14.09.2022r.Rada pedagogiczna (plan nadzoru, zmiany w statucie szkoły, kalendarz roku szkolnego)
21.09.2022r.Zebrania klas z wychowawcami
14.10.2022r.Dzień Edukacji Narodowej  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy
31.10.2022r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy
01.11.2022r.Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2022r.Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 – 31.12.2022r.Zimowa przerwa świąteczna
04.01.2023r.Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania
06.01.2023r.Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.01.2023r.Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych
31.01.2023r.Wystawienie ocen śródrocznych
01.02.2023r.Rada Klasyfikacyjna
13.02-24.02.2023r.Ferie zimowe
15.03.2023r.Zebrania klas z wychowawcami
06 – 11.04.2023r.Wiosenna przerwa świąteczna – dyżur świetlicowy
01.05.2023r.Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.05.2023r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy
03.05.2023r.Narodowe Święto 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.05.2023r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy
05.05.2023r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy
16.05.2023r.Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania
23-25.05.2023r.Egzamin Ósmoklasisty
30.05.2023r.Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych
31.05.2023r.Zebrania klas z wychowawcami
08.06.2023r.Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09.06.2023r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy
13.06.2023r.Wystawienie ocen końcoworocznych
14.06.2023r.Rada klasyfikacyjna
23.06.2023r.Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
24.06 – 31.08.2023Ferie letnie
Skip to content