Kalendarz roku szkolnego

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

04.09.2023

Zebranie z rodzicami klasy 4-8

04.09.2023

06.09.2023

Zebranie z rodzicami klasy 1-3

06.09.2023

01.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2023

02.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

( dyżur świetlicowy )
czeka na opinię RR, pozytywna opinia RP i pozytywna opinia SU

02.11.2023

03.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

( dyżur świetlicowy )
czeka na opinię RR, pozytywna opinia RP i pozytywna opinia SU

03.11.2023

11.12.2023

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania

11.12.2023

12.12.2023

Zebranie z rodzicami klasy 1-3

12.12.2023

13.12.2023

Zebranie z rodzicami klasy 4-8

13.12.2023

18.12.2023

Wystawienie ocen przewidywanych

18.12.2023

23.12.2023 – 01.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 – 01.01.2024

08.01.2024

Wystawienie ocen śródrocznych

08.01.2024

10.01.2024

Rada klasyfikacyjna

10.01.2024

15.01.2024 – 26.01.2024

Ferie zimowe

15.01.2024 – 26.01.2024

28.03.2024 – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 – 02.04.2024

29.04.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(dyżur świetlicowy)

czeka na opinię RR, pozytywna opinia RP i pozytywna opinia SU

29.04.2024

30.04.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(dyżur świetlicowy)

czeka na opinię RR, pozytywna opinia RP i pozytywna opinia SU

30.04.2024

01.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.05.2024

02.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(dyżur świetlicowy)

czeka na opinię RR, pozytywna opinia RP i pozytywna opinia SU

02.05.2024

03.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2024

10.05.2024

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania

10.05.2024

14.05.2024 – 16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty

14.05.2024 – 16.05.2024

24.05.2024

Wystawienie ocen przewidywanych

24.05.2024

30.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.05.2024

31.05.2024

Piknik rodzinny

31.05.2024

04.06.2024

Zebranie z rodzicami klasy 1-3

04.06.2024

04.06.2024

Zebranie z rodzicami klasy 4-8

04.06.2024

10.06.2024

Wystawienie ocen końcowych

10.06.2024

12.06.2024

Rada klasyfikacyjna

12.06.2024

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024

Skip to content