Kalendarz roku szkolnego

DataWydarzenie
01.09.2021Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
02.09.2021Zebrania klas z wychowawcami
14.10.2021Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
20.10.2021Dzień otwarty – spotkania indywidualne rodziców i nauczycieli
12.11.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.12.2022Wystawienie ocen przewidywanych
23 – 31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
07.01.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.01.2022Wystawienie ocen śródrocznych
12.01.2022Rada klasyfikacyjna
19.01.2022Zebrania klas z wychowawcami
31.01 – 13.02.2022Ferie zimowe
30.03.2022Dzień otwarty – spotkania indywidualne rodziców i nauczycieli
14 – 19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
27.04.2022Zebrania klas z wychowawcami
02.05.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13.05.2022Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania
24.05.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
25.05.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
26.05.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
24-26.05.2022Egzamin Ósmoklasisty
31.05.2022Wystawienie ocen przewidywanych
08.06.2022Zebrania klas z rodzicami i Dzień otwarty – spotkania indywidualne rodziców i nauczycieli
10.06.2022Wystawienie ocen końcowych
14.06.2022 Rada klasyfikacyjna
17.06.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.06.2022Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
29.06.2022Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022
25.06 – 31.08.2022Ferie letnie
Skip to content