Kalendarz roku szkolnego

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

04.09.2023

Zebranie z rodzicami klasy 4-8

04.09.2023

06.09.2023

Zebranie z rodzicami klasy 1-3

06.09.2023

01.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2023

02.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

( dyżur świetlicowy )

02.11.2023

03.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

( dyżur świetlicowy )

03.11.2023

11.12.2023

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania

11.12.2023

12.12.2023

Zebranie z rodzicami klasy 1-3

12.12.2023

13.12.2023

Zebranie z rodzicami klasy 4-8

13.12.2023

18.12.2023

Wystawienie ocen przewidywanych

18.12.2023

23.12.2023 – 01.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 – 01.01.2024

08.01.2024

Wystawienie ocen śródrocznych

08.01.2024

10.01.2024

Rada klasyfikacyjna

10.01.2024

15.01.2024 – 26.01.2024

Ferie zimowe

15.01.2024 – 26.01.2024

28.03.2024 – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 – 02.04.2024

29.04.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(dyżur świetlicowy)

29.04.2024

30.04.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(dyżur świetlicowy)

30.04.2024

01.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.05.2024

02.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(dyżur świetlicowy)

02.05.2024

03.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2024

10.05.2024

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania

10.05.2024

14.05.2024 – 16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty

14.05.2024 – 16.05.2024

24.05.2024

Wystawienie ocen przewidywanych

24.05.2024

30.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.05.2024

31.05.2024

Piknik rodzinny

31.05.2024

03-07.06.2024

Tydzień Zielonych Szkół

03-07.06.2024

04.06.2024

Zebranie z rodzicami klasy 1-3

04.06.2024

04.06.2024

Zebranie z rodzicami klasy 4-8

04.06.2024

10.06.2024

Wystawienie ocen końcowych

10.06.2024

12.06.2024

Rada klasyfikacyjna

12.06.2024

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024

Skip to content