Zamówienia publiczne

Plan postępowań

Sukcesywna dostawa żywności-2

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ SP Zamienie z załącznikami
Formularze asortymentowo-cenowe
Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia na sukcesywną dostawę żywności

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Sukcesywna dostawa żywności

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ SP Zamienie z załącznikami
Formularze asortymentowo-cenowe
Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia na sukcesywną dostawę żywności
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Sukcesywna dostawa żywności”, prowadzonego w trybie podstawowym
Skip to content