Laptopy dla uczniów klas IV

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z programem rządowym, na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów (Dz. U, poz. 1369), każdy uczeń klasy IV otrzyma laptop.

Laptop wydawany będzie przez dyrektora szkoły (na mocy upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy – organu prowadzącego szkołę) rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia.

Przekazanie laptopów dla ucznia klasy objętej wsparciem następuje na podstawie umowy oraz protokołu odbioru sprzętu w wersji papierowej, które podpisać będzie można w wyznaczonych dniach w gabinecie kierownika gospodarczego (p. nr 17) w godzinach: 7:15 – 14:30

HARMONOGRAM ODBIORU:

Klasa 4 a – 10 października 2023

Klasa 4 b – 11 października 2023

Klasa 4 c – 12 października 2023

Uczniowie klas IV, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole w roku szkolnym 2023/24 laptopy otrzymają w późniejszym terminie.


Skip to content