Plan Lekcji

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 7a, 7b, 8a


0a


Wtorek:

9:50 – 10:20 religia

12:45 – 13:15 j. angielski

Czwartek:

12:45 – 13:15 j. angielski

Piątek:

8:50 – 9:15 religia


0b


Wtorek:

10:25 – 10:55 religia

11:55 – 12:25 j. angielski

Czwartek:

10:45 – 11:15 j. angielski

Piątek:

9:25 – 9:55 religia


1a

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]j. angielski [JŁ] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]zaj_kszt_kreat [DS] [204]
2e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]j. angielski [JŁ] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]
3e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]
4e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]e_wczesnoszk [DS] [204]zaj_komputer [DS] [202]e_wczesnoszk [DS] [204]
5e_wczesnoszk [DS] [204]religia [R] [SW] [204]etyka [E] [SM] [203]etyka [E] [SM] [203]
6religia [R] [SW] [204]
Powrót

1b

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]
2e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]j. angielski [JŁ] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]
3religia [R] [SW] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]j. angielski [JŁ] [205]
4e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]zaj_komputer [AS] [202]zaj_kszt_kreat [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]
5e_wczesnoszk [AS] [205]e_wczesnoszk [AS] [205]etyka [E] [SM] [203]etyka [E] [SM] [203]
6religia [R] [SW] [205]
Powrót

1c

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]
2j. angielski [JŁ] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]zaj_komputer [Po] [202]zaj_kszt_kreat [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]
3e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]j. angielski [JŁ] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]
4e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]religia [R] [SW] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]
5e_wczesnoszk [Po] [203]e_wczesnoszk [Po] [203]etyka [E] [SM] [203]etyka [E] [SM] [203]
6religia [R] [SW] [203]
Powrót

2a

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1zaj_komputer [AB] [202]e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]
2e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]
3e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]religia [R] [SW] [206]zaj_kszt_kreat [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]
4j. angielski [JŁ] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]e_wczesnoszk [AB] [206]j. angielski [JŁ] [206]
5e_wczesnoszk [AB] [206]etyka [SM] [206]etyka [E] [SM] [208]e_wczesnoszk [AB] [206]
6religia [R] [SW] [206]
Powrót

2b

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]j. angielski [JŁ] [207]
2religia [R] [SW] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]
3e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]religia [R] [SW] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]
4e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]e_wczesnoszk [ER] [207]zaj_kszt_kreat [AB] [207]
5e_wczesnoszk [ER] [207]etyka [SM] [207]etyka [E] [SM] [208]zaj_komputer [ER] [202]
6j. angielski [JŁ] [207]
Powrót

2c

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]
2e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]religia [R] [SW] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]
3e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]zaj_komputer [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]
4zaj_kszt_kreat [AB] [208]e_wczesnoszk [SM] [202]e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]e_wczesnoszk [SM] [208]
5j. angielski [JŁ] [208]etyka [E] [SM] [208]etyka [E] [SM] [208]j. angielski [JŁ] [208]religia [R] [SW] [208]
Powrót

3a

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]j. angielski [JŁ] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]
2zaj_komputer [AK] [202]e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]
3e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]
4e_wczesnoszk [AK] [15]j. angielski [JŁ] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]religia [R] [SW] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]
5zaj_kszt_kreat [AB] [15]religia [R] [SW] [15]e_wczesnoszk [AK] [15]
6etyka [E] [SM] [14]
7etyka [E] [SM] [14]
Powrót

3b

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]
2e_wczesnoszk [KM] [14]j. angielski [JŁ] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]j. angielski [JŁ] [14]
3e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]zaj_komputer [KM] [202]
4e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]religia [R] [SW] [14]
5religia [R] [SW] [14]e_wczesnoszk [KM] [14]
6zaj_kszt_kreat [AB] [14]etyka [E] [SM] [14]
7etyka [E] [SM] [14]
Powrót

4a

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematyka [So] [106]matematyka [So] [106]j. polski [MK] [106]
2wf [TP] [Hala2]religia [R] [SW] [106]matematyka [So] [106]informatyka [1 Inf] [JS] [202]j. polski [MK] [106]
3plastyka [AG] [114]historia [Ja] [106]muzyka [PG] [212]j. polski [MK] [106]technika [JS] [106]
4zaj. wych. [TP] [106]wf [TP] [Hala2]j. angielski [1 Ang] [DH] [106]j. angielski [2 Ang] [JŁ] [107]przyroda [AP] [106]matematyka [So] [106]
5etyka [E] [MS] [106]j. angielski [1 Ang] [DH] [106]
j. angielski [2 Ang] [JŁ] [107]
przyroda [AP] [106]religia [R] [SW] [106]wf [TP] [Hala2]
6etyka [E] [MS] [106]wf [TP] [Hala2]j. angielski [1 Ang] [DH] [106]
j. angielski [2 Ang] [JŁ] [107]
informatyka [2 Inf] [JS] [202]
7j. polski [MK] [106]wych. rodz. [wdż] [JH] [202]
8j. polski [MK] [106]
Powrót

4b

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1muzyka [PG] [212]j. polski [MK] [107]wf [NR] [Hala1]
2matematyka [So] [107]zaj. wych. [NR] [107]j. polski [MK] [107]wf [NR] [Hala1]
3matematyka [So] [107]religia [R] [KW] [107]wf [NR] [Hala1]wf [NR] [Hala1]j. polski [MK] [107]
4religia [R] [KW] [107]historia [Ja] [107]j. angielski [1 Ang] [DH] [106]
j. angielski [2 Ang] [JŁ] [107]
matematyka [So] [107]j. polski [MK] [107]
5plastyka [AG] [114]j. angielski [1 Ang] [DH] [106]
j. angielski [2 Ang] [JŁ] [107]
matematyka [So] [107]przyroda [AP] [107]informatyka [JS] [202]
6technika [JS] [107]przyroda [AP] [107]wych. rodz. [wdż] [JH] [202]j. angielski [1 Ang] [DH] [107]
j. angielski [2 Ang] [JŁ] [106]
7j. polski [MK] [107]
Powrót

5a

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. polski [BS] [108]religia [R] [KW] [108]j. polski [BS] [108]j. polski [BS] [108]
2j. polski [BS] [108]matematyka [So] [108]j. polski [BS] [108]biologia [AP] [101]technika [JS] [114]
3wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
j. angielski [1] [JŁ] [108]
j. angielski [2] [DH] [106]
matematyka [So] [108]matematyka [So] [108]
4matematyka [So] [108]geografia [KD] [108]religia [R] [KW] [108]wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
informatyka [JS] [202]
5etyka [E] [MS] [106]historia [Ja] [108]muzyka [PG] [212]wf [DZ] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
j. angielski [1] [JŁ] [108]
j. angielski [2] [DH] [106]
6etyka [E] [MS] [106]plastyka [AG] [114]zaj. wych. [IG] [108]zaj_kszt_kreat [So] [108]
7j. angielski [1] [JŁ] [108]
j. angielski [2] [DH] [106]
historia [Ja] [108]
8wych. rodz. [JH] [202]
Powrót

6a

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
religia [R] [KW] [109]informatyka [JS] [202]technika [JS] [114]
2j. polski [KJ] [109]historia [Ja] [109]muzyka [PG] [212]matematyka [So] [109]matematyka [So] [109]
3j. angielski [DH] [109]matematyka [So] [109]matematyka [So] [109]historia [Ja] [109]j. angielski [DH] [109]
4zaj_kszt_kreat [DH] [109]religia [R] [KW] [109]j. polski [KJ] [109]j. polski [KJ] [109]wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
5wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
biologia [AP] [101]wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
j. polski [KJ] [109]j. polski [KJ] [109]
6plastyka [AG] [114]j. angielski [DH] [109]geografia [KD] [109]
7zaj. wych. [KJ] [109]wych. rodz. [JH] [202]
8etyka [E] [MS] [14]
9etyka [E] [MS] [14]
Powrót

7a

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematyka [Ka] [117]j. angielski [1 Ang] [DH] [117]j. angielski [2 Ang] [DH] [117]j. angielski [1 Ang] [DH] [117]
2j. niemiecki [KS] [117]geografia [KD] [117]fizyka [MP] [102]j. angielski [2 Ang] [DH] [117]j. angielski [1 Ang] [DH] [117]
3religia [R] [KW] [117]j. polski [Gr] [117]religia [R] [KW] [117]j. polski [Gr] [117]j. niemiecki [KS] [117]
4j. polski [Gr] [117]zaj_kszt_kreat [DH] [117]j. polski [Gr] [117]historia [Ja] [117]j. polski [Gr] [117]
5chemia [MP] [117]wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
plastyka [AG] [114]zaj. wych. [Pi] [117]fizyka [MP] [102]
6wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
chemia [MP] [102]muzyka [PG] [212]j. polski [Gr] [117]geografia [KD] [117]
7j. angielski [2 Ang] [DH] [117]historia [Ja] [117]wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
informatyka [JS] [202]
8etyka [E] [MS] [101]matematyka [Ka] [108]biologia [AP] [101]matematyka [Ka] [101]matematyka [Ka] [101]
9etyka [E] [MS] [101]biologia [AP] [101]wych. rodz. [wdż] [JH] [202]matematyka [Ka] [101]
Powrót

7b

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematyka [Ka] [117]historia [Ja] [117]j. angielski [1 Ang] [DH] [117]j. angielski [2 Ang] [DH] [117]j. angielski [1 Ang] [DH] [101]
2plastyka [AG] [114]religia [R] [KW] [117]religia [R] [KW] [116]j. angielski [2 Ang] [DH] [117]j. angielski [1 Ang] [DH] [101]
3j. niemiecki [KS] [116]geografia [KD] [116]j. polski [Gr] [116]zaj. wych. [DH] [116]j. polski [Gr] [116]
4fizyka [MP] [102]fizyka [MP] [102]muzyka [PG] [212]j. polski [Gr] [116]j. niemiecki [KS] [116]
5j. polski [Gr] [116]wf [CH] [TP] [102]
wf [DZ] [NR] [109]
j. polski [Gr] [116]zaj_kszt_kreat [DH] [116]geografia [KD] [116]
6wf [CH] [TP] [15]
wf [DZ] [NR] [101]
j. polski [Gr] [116]biologia [AP] [101]historia [Ja] [116]matematyka [Ka] [116]
7j. angielski [2 Ang] [DH] [14]chemia [MP] [102]wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
wf [CH] [TP] [Hala1]
wf [DZ] [NR] [Hala2]
matematyka [Ka] [116]
8etyka [E] [MS] [101]biologia [AP] [101]matematyka [Ka] [102]chemia [MP] [102]informatyka [JS] [202]
9etyka [E] [MS] [101]matematyka [Ka] [102]wych. rodz. [wdż] [JH] [202]
Powrót

8a

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1religia [R] [KW] [115]zaj_kszt_kreat [Gr] [115]wf [NR] [Hala1]j. polski [Gr] [115]j. polski [Gr] [115]
2fizyka [MP] [102]wos [TJ] [115]j. polski [Gr] [115]j. polski [Gr] [115]j. niemiecki [KS] [115]
3j. polski [Gr] [115]wos [TJ] [115]chemia [MP] [102]informatyka [JS] [202]fizyka [MP] [102]
4j. niemiecki [KS] [115]wf [NR] [Hala1]matematyka [So] [115]j. angielski [DH] [115]j. angielski [DH] [115]
5matematyka [So] [115]j. polski [Gr] [115]j. angielski [DH] [115]historia [Ja] [115]matematyka [So] [115]
6matematyka [So] [115]historia [Ja] [115]matematyka [So] [115]zaj. wych. [Mi] [115]chemia [MP] [102]
7wf [NR] [Hala1]biologia [AP] [101]geografia [KD] [101]e_dla_bezp [AM] [115]
8wf [NR] [Hala1]
Powrót
Skip to content